NÁKUPNÍ KOŠÍK20.12.2010 15:23

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti SVED, elektrotechnické družstvo a zvýšení jejich adaptability pokročilo v průběhu měsíce prosince 2010 do poslední třetiny. V průběhu více než 14 měsiců se naprostá většina zaměstnanců proškolila v mnoha tématech připravovaných školicí agenturou Tempo training. Díky operačnímu programu lidské zdroje a zaměstnanost blíže www.esfcr.cz ziskala společnost Sved, el. družstvo dotace na uskutečnění víc než 15 typů tématických školení.